^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزن

گر از این منزل ویران به سوی خانه روم
دگر ان جا که روم عاقل وفرزانه روم
زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم
نذر کردم که هم از راه به میخانه روم
تا بگویم که چه کشفم شد از این سیروسلوک
به در صومعه با بربط وپیمانه روم
آشنایان ره عشق گرم خون بخورند
ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم
گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز
سجده شکر کنم وزپی شکرانه روم


***************************************************************

شنبه ۱۳۸٢/٢/۱۳ | ٧:۱۸ ‎ب.ظ | مژگان | نظرات ()