^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزن

- آره با میم شروع میشه ! اینم اولش میم داره !
- مثل میم اول موبایل، همون میم اول ماکسیما ، همون میم اول مامان ، میم اول معلم،
- میم اول « میشه مدادت رو بردارم ؟» یا میم اول شعر کلاس سوم :‌« میازار موری که
- دانه کش است .. »
- آره دیگه دارم از معرفت حرف میزنم ، چیزی که توی دوره بچگی داشتیمش و حرفش
- رو نمیزدیم ولی حالا حرفش رو میزنیم ولی ......
- کاش اونقدر معرفت داشتیم که به هم دروغ نگیم.
- کاش اونقدر معرفت داشتیم که اگه اشتباه میکردیم بهش اعتراف میکردیم و
- اونو بیخودی توجیه نکنیم.
- کاش اگه کسی رو از خودمون رنجوندیم عذاب وجدان بگیریم.
- کاش اونقدر معرفت داشتیم که شکستن دل دیگرون ، بخاطره رفتار ما ، برامون
- اهمیت داشته باشه.
- کاش اونقدر معرفت داشتیم که قدر هم رو بیشتر بدونیم ، و بدونیم که این روزا دیگه
- برنمیگردن.
- کاش اونقدر معرفت داشتیم که درده دردمندان رو بفهمیم.
- کاش اونقدر معرفت داشتیم که اگه روزی به خاطر کمک مردم به جایی رسیدیم فردای
- اونروز بدونیم و یادمون نره که مردم رو با کدوم میم مینویسن !
- کاش اونقدر معرفت داشتیم که بدونیم زندگی در محبته و بس.
- کاش اونقدر معرفت داشتیم که جواب لطف و مهربونی رو با محبت بدیم. بدونیم جواب
- صفا ، صفاست و جواب یک رنگی ، صداقت.
- و بالاخره کاش اونقدر معرفت داشتیم که بدونیم جواب معرفت ، معرفته، نه بی معرفتی.
- ولی افسوس...................

شنبه ۱۳۸٢/٢/٢٠ | ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ | مژگان | نظرات ()