^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزنمن نشسته در پیله ی تنهایی خویش
از پشت پرده های باید ها و نباید ها
چشم به افق دوخته ام
منتظرم ،منتظر!

انتظار ، حاصل تمام زندگی من است، انتظاری برای رسیدن آن ناشناخته،تویی که نشناختمت

ترا به چه نامی بخوانم که سزاوارت آید واز کدامین نسب بدانمت
نمی دانم ترا چه بخوانم و که بدانم ،تنها می دانم که در هر طپش قلبم ، در هر نفسم ، نام ترا تکرار می کنم . در هر قدمم ، و هر نگاهم ترا پیش رو دارم .در هر اندیشه ،رویایم خیال ترا در سر می پرورم .
چشمها را بگشا ،
در چشمهای مرموز تو ، من انعکاس رو ح سرکش و عاصی خود را می بینم . در صدای نافذت ، من نغمه ' رویاهای شبانه ام را باز می شنوم . و در چهره ی قشنگت ، پرتو عشق می بینم .
در وجود ژرف و ناشناخته ات ، من شاهزاده ی رویایی زندگیم را می یابم که هر شب در خیالم پیش چشم دارمش .
حال دانستی که چرا دوستت دارم ؟؟؟


***************************************************************
این نوشته زیر هم یکی از فال های قشنگیست که دوروز پیش گرفتم :

شما با کسی همنشین شده اید که گفتار او اثرزیادی در شما بخشیده است وحتی باعث شده که مسیر زندگیتان راتغییر دهید وهدف پیشنهادی اورادنبال کنید، به فعالیت خود ادامه دهید که موفق خواهید شد.حالا شما ها هم فهمیدید که چرا دوستش دارم ...

سه‌شنبه ۱۳۸٢/٢/۳٠ | ۸:٥۳ ‎ق.ظ | مژگان | نظرات ()