^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزنبعد از دوروز مریضی اومدم......وکلی هم از خوندن پیغام ها خندیدم.....به راستی که هر کس از یه نوشته به اندازه فهم وشعور خودش استنباط می کنه....بهتر پیام های متن قبلی رو بخونید..من هیچ برتری زن نسبت به مرد یا مرد نسبت به زن را قبول ندارم .هر دو آفریده خدا هستند.واگر تفاوتهای میان دو جنس وجود داره فقط وفقط به خاطر بقای نسل وکشش بین دو جنس است نه به خاطر برتری یکی نسبت به دیگری.....نوشته قبلی فقط یه طنز شیرین بود وبس....از آقایونی که بهشون بر خورده پوزش می طلبم....( معلوم شد چقدر خودخواهند).

این جمله رو تقدیم می کنم به هر دو گروه انسان ها که دیگه جرو بحث همینجا تموم بشه وبه جاهای باریک نکشه.


اگر نمی توانی شاهراه باشی
کوره راهی باش
اگر نمی توانی خورشید باشی
ستاره باش
کمیت نشانگر پیروزی ویا ناکامی تو نیست
بهترین هر آنچه هستی باش.

چهارشنبه ۱۳۸٢/۳/٧ | ٥:٥۳ ‎ب.ظ | مژگان | نظرات ()