^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزن

 

می توان بایک گلیم کهنه هم روز راشب کردوشب راروزمی توان با هیچ ساخت
می توان صدبارهم
مهربانی را خدارا عشق را
با لبی خندان ترازیک شاخه گل تفسیرکرد

می توان بیرنگ بود
همچو آب چشمه ای پاک وزلال
می توان درفکرباغ ودشت بود
عاشق گلگشت بود
می توان این جمله رادردفتر فردانوشت
خوبی ازهرچیز دیگر بهتراست

 

شنبه ۱۳۸٢/٢/٦ | ٧:۱٧ ‎ب.ظ | مژگان | نظرات ()