^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزنزین پس به جای کلمه غریب وبیگانه (دانشجو ) بگویید (اراذل واوباش)

شنبه ۱۳۸٢/۳/۳۱ | ۸:۳٧ ‎ق.ظ | مژگان | نظرات ()