^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزن


بارالها ...
بار الها ! نیرویی به من بخشا تا خود را آنچنان که درخور توست به تو عطا کنم .واز تومی خواهم از من راضی گردی از گناهانم چشم پوشی کنی.تا زندگی را دوباره از سر گیرم وآنچنان که در خور توست تورا بخواهم وتو حاجتم را رواسازی ودانستم جواب کسی راکه دیر تر دهی دوستش داری ومی خواهی همواره صدایش را بشنوی ،پس تو را صدا زنم واز تو خواهم جوابم را دیر دهی تا در یابم که مرا آفریده ایی در تاریکیها وبیرا هه های راه سخت ودشوارزندگی مرا یاریی دهی .ومرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار دهی دوست دارم ونام تو را می جوییم ای الله ...


به همین زودی این وبلاگم دوماه شد. وحدود نه ماهی از اینکه به جزء وبلاگ نویسها پیوستم می گذره....در این مدت خیلی چیزها آموختم ویاد گرفتم که چگونه از عقایدم دفاع کنم از عقایدی که در تار وپود وجودم نفوذ کرده اند.سعی کردم که بنویسم وحتی اگه خوب هم نمی نویسم ولی ادامه بدم. وبلاگ هایِ زیادی هم خوندم وبلاگ های که حتی می تونه عقاید آدم وهم عوض کنه ویا باعث شکوفا شدن هر چه بیشتر اونها بشه .
شاید یکی از بهترین وبلاگ های آموزنده ای که تا به حال خوندم چای تلخ باشه...هر چند که این تلخی از زهر هم بیشتره ولی من جویای حقیقتم هر چند تلخ باشه بنابراین همواره این چای تلخ ونوشیدم.
وبلاگ های هم بودند که نوشتن خاطرات خودشون پرداخته بودند که تعدادشون هم خیلی زیاده مثل غربتستان و یا خاله سوسکه و پرنده آتش ویا از روی کلمات به سادگی گذر نکنیم.
ویا وبلاگ سفر به اعماق اینترنت که فوق العاده آموزنده بود ومن کلی مطالب آموزش وبلاگ نویسی رو از اونجا بدست آوردم .
ویا وبلاگ خاطرات من ونوستراداموس که یک وبلاگ جدید ه ، ولی مطمئنم که به زودی خواننده های زیادی خواهد داشت.
من سعی کردم که اگه از ضعف نویسندگی برخوردارم در عوض از لینک های آموزنده در وبلاگم استفاده کنم .ولی تعداد خیلی کمی از کسانی که به وبلاگم سر زدند به این نکته توجه کردند. وسری هم به این لینک ها زدند. وچون تعداد دوستانم زیاد بوده نتونستم لینک اونها رو تو وبلاگم بذارم ولی سعی کردم هرزگاهی اسم تمام اون های که به من سر زدن وتو وبلاگم بنویسم.
هر چند که حوادث اخیر بدجوری ذهن من و مشغول کرده ونمی دونم نتیجه اش به کجا خواهد رسید؟ سعی کردم از هر طریقی که شده اطلاعات به دست بیارم واون ها رو تجزیه وتحلیل کنم واز خدا بخواهم که بد نره وجاش وبدتر بگیره.
تغییر وتحول هم ذات انسانهاست ودر این میان خانومی داستان من هم سعی کرده یه تغییراتی بکنه ومسائل دور وبرش و مو شکافانه تر ببینه.سعی کرده که اگه عاشقه درست عشق بورزه ودرست پیش بره ودرست تصمیم بگیره تا ببینیم خدا چی می خواد....هر چند که من ایمان دارم خدا بد بنده اشو نمی خواد این ماییم که درست تصمیم نمی
گیریم وگاهی عجولانه اقدام می کنیم .(شاید هم بیشتر مواقع )

درضمن خیلی از دوستان لطف داشتند ومارو لینکیندن .منم دنبال کدهای جاوا لینک اسکرولی هستم اگه پیدا کنم همتون و می لینکم.چون عده دوستام زیاده ولینک همشون امکان نداره......پس هر کی این کدها رو داره من خریدارم.


به امید داشتن ایرانی آباد وآزادA:
URL: 12mhr.persianblog.ir
URL: afshin15.persianblog.ir
URL: ashuzartosht.persianblog.ir
URL: azy.persianblog.ir
URL: adiabatic.blogsky.com
URL: amirbarati.persianblog.ir
URL: apoxid.persianblog.ir
URL: ashrafzaade.persianblog.ir
URL: adiabatic.blogsky.com
URL: athlonxp.persianblog.ir
URL: architectgirl.persianblog.ir
B:
URL: blog.behshad-d-god.com
URL: badbadak.persianblog.ir
URL: boof21.persianblog.ir
URL: bala.persianblog.ir
URL: blue.blogsky.com
URL: bh.persianblog.ir
URL: bademjan.persianblog.ir
URL: behrokh.persianblog.ir
URL: banooyehasty.persianblog.ir
URL: bibiyan.persianblog.ir
URL: beetle.persianblog.ir


C :
URL: chekhabara.blogsky.com
URL: charand-parand.blogsky.com
URL: chayetalkh.blogsky.com
URL: cryingheart.persianblog.ir
URL: charand.blogsky.com
URL: cheshmasali.persianblog.ir
D:
URL: davaran.persianblog.ir
URL: daftarekhaterat.persianblog.ir
URL: dunhill.persianblog.ir
URL: delijan2000.persianblog.ir
URL: dokhi.blogspot.com
URL: didaniha.persianblog.ir
E:
URL: end-traveler.persianblog.ir
URL: explorer.blogsky.com
URL: esmaili.blogsky.com
URL: ehsanjoonam.persianblog.ir
URL: entereshk.persianblog.ir
F:
URL: farfromyou.persianblog.ir
URL: fakour.persianblog.ir
G:
URL: ghorbatestan.blogspot.com
URL: ghozmit8152.persianblog.ir
URL: geliebte.blogspot.com
URL: ghab.persianblog.ir
URL: gentelman.persianblog.ir
URL: ghane2002.persianblog.ir
URL: .gooshegir.blogspot.com
URL: ghomarbaz.persianblog.ir
URL: ghametanhayi.persianblog.ir
H:
URL: hackboys.persianblog.ir
URL: hanieh20.persianblog.ir
URL: hashtonim.persianblog.ir
URL: hasmik.persianblog.ir
URL: hero1360.persianblog.ir
URL: hastisexy.blogspot.com
URL: hamzabooni.persianblog.ir
URL: hichkasehichkas.persianblog.ir
I:
URL: ixna.persianblog.ir
URL: Iranianboy.persianblog.ir
J:
URL: javidaniran.persianblog.ir
URL: javadha.persianblog.ir
URL: joojoov7p.persianblog.ir
K:
URL: khodemooni.persianblog.ir
URL: kooshooloo.persianblog.ir
URL: .Khorramshahr.Pershianblog.com
URL: kolaghermezi.persianblog.ir
URL: khosrowparviz.persianblog.ir
URL: khodkar.blogsky.com
URL: khoshtip.blogsky.com
URL: keshtan20.persianblog.ir
URL: kevin.persianblog.ir
URL: kiam-man.blogsky.com
URL: khosrowparviz.blogsky.com
L:
URL: laghar1.persianblog.ir
M:
URL: mostafafallah.persianblog.ir
URL: manehsan.persianblog.ir
URL: mashhadteam.blogsky.com
URL: migamhala.persianblog.ir
URL: moonstrand.persianblog.ir
URL: matan.persianblog.ir
URL: .madarshahi.com
URL: mazyar.persianblog
URL: mohsen58.persianblog.ir
URL: .mamazy.persianblog.ir
URL: mashmolak.blogsky.com
URL: mohammad1054.persianblog.ir
URL: mohsen58.persianblog.ir
URL: mobtadi.persianblog.ir
URL: mehdishift.blogspot.com
URL: .marzban.persianblog.ir
URL: .mehdi110.blogspot.com
URL: maia.persianblog.ir
URL: mb3333.persianblog.ir
URL: MASHAYEKH2002.PERSIANBLOG.COM
URL: moonharef.persianblog.ir
URL: maryamkaveh.persianblog.ir
URL: .maniha.persianblog.ir
URL: mdn110.persianblog.ir
N:
URL: nasrin161.blogsky.com
URL: navok.persianblog.ir
URL: .nimkat.blogspot.com
URL: now-avar.persianblog.ir
URL: nastaranbashoma.persianblog.ir
URL: najvaa.persianblog.ir
URL: nilijoon.persianblog.ir
URL: nevise.persianblog.ir
O:
P:
URL: .physiconline.persianblog.ir
URL: parandeatash.persianblog.ir
URL: persian57hs.persianblog.ir
URL: panjdivoone.persianblog.ir
URL: pesarironi.persianblog.ir
URL: parsah.persianblog.ir
Q:
R:
URL: .ravvi.persianblog.ir
URL: rosva.persianblog.ir
URL: redcat.persianblog.ir
URL: rainynight.blogsky.com
URL: rahayabi.persianblog.ir
S:
URL: siamakam.persianblog.ir
URL: saba1363.persianblog.ir
URL: skizoferny.persianblog.ir
URL: sheeelang.persianblog.ir
URL: saheletoofani.persianblog.ir
URL: .sheipoorchi.persianblog.ir
URL: shahin3721rahimi.persianblog.ir
URL: sooosk.persianblog.ir
URL: .shadmehraghili.tk
URL: soroosh.blogsky.com
URL: shahramfree.persianblog.ir
URL: soroosh.blogsky.com
URL: saeid.persianblog.ir
URL: shima.blogspot.com
URL: shaghayegh.persianblog.ir
URL: salehdna.persianblog.ir
URL: shahrakgharb.persianblog.ir
URL: said520.persianblog.ir
URL: simia.persianblog.ir
URL: sima-system.blogsky.com
URL: samanjoon.persianblog.ir
URL: sigma5.persianblog.ir
URL: sargarmi.blgsky.com
T:
URL: kochebonbast.persianblog.ir
URL: tooshe.persianblog.ir
URL: theletters.blogspot.com
URL: tehrantehran.persianblog.ir
URL: tafteh.blogspot.com
U:
URL: underground.persianblog.ir
URL: u2.persianblog.ir
V:
URL: valasht.persianblog.ir
W:
URL: winchester.persianblog.ir
X:

Y:
URL: yaghin.persianblog.ir
URL: yasseriran.persianblog.ir
Z:
URL: zanetanha.persianblog.ir
URL: zebelkhan.blogsky.com
URL: zolbia.persianblog.irیکشنبه ۱۳۸٢/٤/۱ | ٩:۳٢ ‎ق.ظ | مژگان | نظرات ()