^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزن


دیگه خسته شدم .بریدم از هر چی آدمه ، نفسی برام نمونده از بی عدالتی ، از اینجا ،از قانون ، از مردم وعقایدشون ، از طرز فکر هر چی آدم دهن بینه ، از هر چی رسمه ، تا کی باید نبینم ، تا کی باید نفهمم ، ویا خودمو به نفهمی بزنم ، بس بابا ، بسه....اینم شد زندگی
بعد هم ادعا می کنیم حکومت دموکراسی می خواهیم ، با کدوم دموکراسی در رفتار وانتخاب خودمون؟ دم از دموکراسی می زنیم ولی نمی دونیم دموکراسی رو با کدوم (س) می نویسند چی فهمیدیم ؟چی ؟دلمون و خو ش کردیم زندگی می کنیم.چه زندگی ای؟ زندگی که هیچ نقشی به عنوان انسان در اون نداریم ؟ اینم شد زندگی؟ کدوم حقوق ؟ کدوم عدالت؟ کدوم برابری؟ کدوم انصاف ؟ کدوم قانون؟ هنوز اندر خم یه کوچه ایم هرچی بدبختی باید این جا جمع بشه؟ ومنم باید اینجا بدنیا بیام ؟ جا قطعی بود؟ همش حرف وحرف...کو عمل ؟ کو ؟ نمی دونم چرا ما؟ هیچ فکر کردید این قانون های مسخره دیه زن نصف مرد، ارث زن نصف مرد ، حق حضانت فرزندان ، مهریه ، شیربها ، ازدواج موقت ، تعدد زوجین ، بالباس سفید رفتی باید با کفن برگردی ، وای وای از طلاق نگو ، نداشتن یه قانون درست وحسابی برای برابری بین زن ومرد بعنوان دو انسان آزاد وبرابر ، رعایت نکردن حق وحقوق مردم بخصوص خانم ها، هر کار جاهلانه رو به دین نسبت دادن ، نداشتن یه قانون پویا وجامع وکامل ، کلاه گشاد شرعی گذاشتن رو هر کاری وجنبه قانونی دادن به اون، ایجاد قوانین قرون وسطیی ، فقط وفقط در ایران ست. وخنده دار تر از اون که به همه دولتها وملتها هم می تازیم ودم از عدالت وبرابری می زنیم واون ها رو به باد انتقاد ومسخره می گیریم ومی گیم فقط مااییم که کاملیم . وبخاطر نفع خودمون مردم در تنگنا وبدبختی قرار می دیم که به فکر اصلاح وتغییر نیفتند وهر کی هم که از حالت نفهمی بیرون بیاد وبخواهد تغییر وتحولی ایجاد کنه می گیم دین ستیزی داره واون از نطر دین وشرع محکوم می کنیم در صورتی که هیچ دینی بهتر وبرتر از اسلام نیست . وبخاطر منافع ومصالح خودمون مردم ودر جاهلیت نگه میدارم.
نمی دونید که چه حالی می شم وقتی می فهمم اون بزرگوارها مثل حضرت محمد چه تلاشی کردند که به مردم اون زمان در دوران جاهلیت بفهمونند که بابا زندبه گور کردن کار یه انسان نیست واقعا در اون زمان نمی شد که امام ها بگن زن ومرد برابرند.وحالا اینها از این حربه استفاده می کنند وبه اون شاخ وبرگ دین واسلام هم اضافه می کنند ومردم وسرکیسه می کنند .من می دونم که نه خدا ، نه پیامبران ونه امامان این اسلام و برای ما به ارمغان نیاوردند.
خسته شدم، حالم داره بهم می خوره ، کاش هیچ وقت نمی فهمیدم .....کاش........

دوشنبه ۱۳۸٢/٤/۱٦ | ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ | مژگان | نظرات ()