^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزن

خداونداتومی دانی که انسان بودن وماندن دراین دنیا چه دشواراست ،چه رنجی می کشدآنکس که انسان است واز احساس سرشار است .

چه سخت است دردل گریستن وبه زبان هچ نگفتن
چه دشواراست اشک دیده رادرماتمکده دل جاری ساختن
وچه سنگین است خاک تورابادیده حسرت نگریستن


چه سخته دوری از تو
چه سخته ندیدن تو
چه سخته بی تو نفس کشیدن
چه سخته بی تو بودن
چه سخته دیدن ناراحتی تو
چه سخته به خاطر خودم تو رو فراموش کردن
چه سخته به خاطر خودم تو را نادید گرفتن
چه سخته به دست باد دادن خاطرات
چه سخته جای تورو پر کردن
چه سخته نداشتن تو
وچه سخته به وسوسه دل گوش نکردن
ولی مانی من ، من خواهان خوشبختی توام . من تورا نمی خواهم ، من خواهان وجود تو نیستم ، من سعادت تورا می خوام.آرزوی من دیدن موفقیت های توست. آرزوی من سربلندی توست.آرزوی من کامیابی توست. من اسیر دل نیستم من به فرمان عقلم.
تو خوب می دانی که این به صلاح هردوماست.آره سخته...ولی به خاطر تمام اون خوشی ها باید تحمل کرد. به خطر قول وقراری که گذاشتیم به خاطر حس رفاقت. رفاقتی که حسرت داشتنش به دل خیلی هاست .

**********************************************************
چه سخت است عاقلی در دیوانگی
چه سخت است بیدلی در دلدادگی
چه سخت است در نگاهت گم شدن گم شدن با دیگران پیدا شدن
چه سخت است انتظار رفتنت لحظه ها در لحظه ها گم کردنت
وه چه سخت است کشتن آن لحظه ها مردن قلبم میان صخره ها
وه چه زیباست در خیالت گم شدن در میان شادیت پیدا شدن


چه سخت است انتظار رفتنت لحظه ها در لحظه ها گم کردنت
وه چه سخت است کشتن آن لحظه ها مردن قلبم میان صخره ها
وه چه زیباست در خیالت گم شدن در میان شادیت پیدا شدن
ای خوشا خوش بودنت را بو کنان در میان رنگی رنگین کمان
پرده دار عشق مجنون تو گشت در میان تودهای یخ شکست
ای دریغ از بینوایی های من بی خبر از مستی شبهای من جان جانم در کف جانان برفت
آه قلب در بغض چشمانم شکست چشم من آیینه دلدادگان خط من آموزگار مردمان
ای خوشا در عشق تو بی سر شدن در دو چشمت چون گلی پرپر شدن
ای دریغ از جبر جبار زمان حسرت آن آبی رنگین کمان
بودنت آغاز هستی های من رفتنت آغاز مستی های من
کی کند می مستی چشمان تو کی کند آرام چون دستار تو
ای خدا من را بسویت کوچ ده فارغ از این مردمان پوچ نه
گفتنی ها گفتمت در این مکان عشق من ای آبی رنگین کمانچهارشنبه ۱۳۸٢/٤/۱۸ | ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ | مژگان | نظرات ()