^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزن

روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد
کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شاد خواران یاد باد
گر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد
این زمان در کس وفاداری نماند
زان وفاداران ویاران یاد باد
مبتلا گشتم در این بند وبلا
کوشش آن حقگزاران یاد باد
گر چه صد رود است درچشمم مدام
زنده رود وباغ کاران یاد باد
راز حافظ بعد این ناگفته ماند
ای دریغ آن رازداران یاد باد

یکشنبه ۱۳۸٢/٢/٧ | ۸:۱۳ ‎ب.ظ | مژگان | نظرات ()