^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزن


عشق که از جنس هوس نیست که مثل یه صاعقه بیاد وبسوزونه وخاکستر کنه. دوست داشتن از عشق هم برتره.البته حق میدم که منظورم ونفهمیده باشید چون منم شفاف صحبت نکردم.من عاشقم به معنای واقعی بحدی که اگه کسی نگاهش کنه از آتش دوست داشتنم ذوب بشم، بحدی که هوا بشم برای نفس کشیدنش، بحدی که جاده بشم برای سفر کردنش ،بحدی که فنا بشم برای خوشبخت شدنش ، بحدی که محو بشم برای غصه نخوردنش ، بحدی که آب بشم برای سوختنش ، آره من به معنای واقعی عاشقم وبه معنای واقعی دوستش دارم .من اون و برای امروز وفرداهام نمی خوام ، من اون وبرای نفس کشیدنم ، برای بودنم می خوام.کار یه عمر زندگیه شوخی بردار که نیست.که فقط بخودم فکر کنم بنا به دلایلی محکم ومنطقی ، دلایلی که از اول هم خودمون و می دونستیم واعتقاد داشتیم بهم نمی رسیم ، دلایلی که فرار از اونها یا انکارشون منجر به بدبختی هر دوی ما بخصوی اون می شه.ومن این و نمی خوام.ما قرار بود دودوست بی مانند باشیم وشاید روزگار مثل من واون وبخود کم دیده باشه، من نمی خوام اون مال من باشه با این همه مشکلاتی که بنا به خودخواهی براش درست می کنم .من اون و می خوام ، سعادت وخوشبختی او سعادت منه ومن فقط همین ومی خوام .می خوام باشه هر جای دنیا که هست چون می دونم در هوای نفس می کشم که او در آن نفس می کشه.درخود خواهی وعشق زود گذر که همان هوس است این از خودگذشتکی ها جایی نداره. اونم همینطوره ، فقط بدنبال خوشبختی منه ، دل هر دوی ما خونه، ولی هردو در ظاهر شادیم. شاید اینجوری هم من خوشبخت بشم هم او. کار امروز ودیروز نیست من عمری که عاشقم ولی این عشق نباید جلوی تصمیم درست من و بگیره. وما هر دو سعی کردیم با واقعیات کنار بیایم.فرار از حقیقت ممکن نیست وکسانی که در عشق کور می شن وجود خود عشق ولمس نکردند.مطمئن باشید کور شدن ونادید گرفتن مشکلات در عشق بمعنای عاشق بودن نیست

یکشنبه ۱۳۸٢/٤/٢٢ | ۸:٥٩ ‎ق.ظ | مژگان | نظرات ()