^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزن


چه دوراهی وحشتناکی!!!!!!!!!
اعصابم از دست خودم خردهاین دیگه چه غصه ای بودولی من پشتش و به خاک می مالونم میدونم که می تونم

دوشنبه ۱۳۸٢/٤/۳٠ | ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ | مژگان | نظرات ()