^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزن


دیگه به دنبال جواب سوالم نیستم. چیزی که می خواست بفهمم، فهمیدم. فهمیدم که حیف نون گندم ، بعضی ها باید نون جو بخورند (شرمنده آقایون) .ولی من همه رو با یه چشم نگاه نمی کنم وگرنه باید می گفتم بابا ای ول به هرچی نامردیه!!!!!!

پنجشنبه ۱۳۸٢/٥/٢ | ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ | مژگان | نظرات ()