2837

 

 

 به قول خودم وشوشو دنیا پر از ادم احمق ه ومنم شکر خدا پیغمبر نیستم که این جماعت بیشعور رو با شعور کنم ! بهترین کار اینه که ادم عذر یکی رو که رو اعصابش بخواد ...همین. ...

از 5 باری که خانوم قرار بوده بیاد یک روز اومده یک روز اس داد وخبر داده که نمیاد وسه روز هم بیخیال خبر دادن شده ودست مارو تو حنا گذاشت .روز چهارشنه هم دوباره بدون خبر نیومد .بهش زنگ زدم میگم تو راهی ؟...می گه نه عزیز سرم شلوغ بود ونشد بهت خبر بدم وفلان ...و...بهش میگم حلیمه جان من برای تمیز کاری خونه که نمونده بودم میخواستم بیتی ومراقب گلپسملی باشی تا من ناهار وشام فردا رو درست کنم ویه سری کارای شخصیم رو انجام بدم .باید همون جا می گفتم دیگه نیا ولی ...دیدم فایده نداره .شنبه یکی میاد چی اون بشه چی نشه دیگه نمیخوام حلیمه بیاد.

 

 تو دلم یه ترسایی بود که دیدم انگار طبیعی ...باز با شدت بیشتری این ترسا سراغم اومدن .اگه پسملی از دستم بیفته ..اگه اینجا اینجوری بشه ..اگه اونجا فلان بشه ..چقدر بدم میاد از افکار بد ..دارم رو پسملی حساسیت پیدا می کنم .جالبه که هم فکر میکنم وهی می گم اگه اگه هم برای هر اگه ایی که می گم اشکم در مشکم ه

/ 0 نظر / 27 بازدید