نیازمندیم !

 

 به یه جفت چشم علاوه بر چشمان خمار میشی رنگ خودم برای نهادن پسملی بر روی آن نیازمندیم !بغل

 

 یه عدد مادر تازه متوجه شده که عجب گل پسملی داره

 

بعدا نوشت : محض رضای خدا هم که شده یه بار عمل کنیم !!

/ 0 نظر / 35 بازدید