؟

 

 

اگه گفتید " ملوالید " چیه ؟

.

.

.

.

.

.

.

 وقتی در حالت دمر بودن پسملی دست به پشتش می کشم وتا جایی که صداش در بیاد فشارش میدم وهمزمان هم فک خودم رو می فشارم وبهش میگم تو ملوالید منی یه ملوالید غلتان !

 همون مرواریدی که شماها می گید .نیشخندبغل

/ 0 نظر / 28 بازدید