من والیور تویست !

 

 

امروز تا ساعت دو نتونستم نفس بکشم . تو مابین شیر دادن شبانه ام یه چیزایی میخورم وهمون شده بود صبحانه ام .فقط تونستم به هر جون کندنی هست برنج دم کنم وماهی تو تابه بندازم وسالاد درست کنم همش 10 دقیقه وقت نگرفت .تو همین مابین هم ظرفا رو اماده کردم ودوباره برگشتم تو تخت که کوالا توبغلم شیر بخوره !! البته  تا بحال که پسملی کوالا بود واز دیشب شده الیور تویست .

 

ظهر که شوشو اومده از سر ووضعم تعجب کرده درسته که اینروزا دوش صبحگاهیم به هر موقعی موکول شده الا همون صب .ولی دیگه تا به این حد بهم مالیده نبودم .گلاب به روتون نشده بود دستشویی برم وتو اون تایم کمی هم که به دست اوردم تونستم سریع ناهار اماده کنم .

همین که شوشو اومد پسملی بیدار شد ومنم گفتم بیا ...دراگون خفته بیدار می شود .به شوشو می گم شده الیور تویست با اون پاچه پاره اش مدام می گم یک کمی بیشتر شیر میخوااااااااااااااام.نیشخند

 

 

درباره این کنار رو، کمی جمع وجورش کردم بهتر شده ؟!

 

/ 0 نظر / 28 بازدید