2949

 

 

1_ سرگرم کردن پسملی بازیگوشم خیلی سخت شده .چند روز هم میشه که بخاطر کنده کاری جلوی در نشده ببریمش ماشین سواری .وقتی بهش می گم بریم ددر یا بریم ماشین بوق ...بوق کلی خوشحال میشه ودست وپا تکون میده .

 

2_امروز صب ناهارو درست کردم ویه دوش ومیکاپ ... پسملی چرت بین خواب صب وعصرش رو گرفت . ساعت کمی از دوازده گذشته بود که زدیم بیرون .

جلوی در که کارگر بنده خدا کمکم کرد تا کالسکه بره بیرون .رفتیم بوستان کوچولو ولی تر وتمیز وخلوت نزدیک خونه .

تشک تو کالسکه رو پهن کردم رو نیمکت وگذاشتم پسملی دست وپا بزنه ( حواسم حسابی بهش بود یه طرف رو کالسکه گذاشته بود م ویه طرف هم کیف خودم که یه وقت نیفته _ براش یه وعده غذا هم برده بودم وبهش دادم .کلی سر وصدا کرد .شوشو هم از شرکت اومد اونجا وبا هم برگشتیم خونه . گاهی خیلی خودم رو برای سرگرم کردناش سرزنش می کنم .

 

3_برنامه نظافت امروز هم از دیشب منتفی شد .انگار قسمت نیست ما چشمون به جمال این خانوم جدید روشن بشه .قراره سه شنبه بیاد .برای همین ترجیح دادم با وجودعدم رضایت شوشو بازم بیدار بمونم وکمی دوروبر رو جمع وجور کنم ._ راضی نیست شبا بیدار بمونم فک می کنه خود به خود خونه مرتب وجمع وجور میشه !_

کلی اطو کشی داشتم وبعد از مرتب کاری اونا پذیرایی هم دستمال کشی شد ولی هنوز جاروش مونده  تا امشب شوشو جان خجالتمون بده .

 

4_دنبال یه مانتو طرح لی اسپرت می کردم .از این لی های کاغذی خنک !!! اخه یه کیف تو پاساژ بهشت تو بلوار سازمان اب دیدم که حسابی دلم براش رفت .اسپرت بود مدل کیف از اونهایی بود که به دلم می نشست .بدیش این بود من دنبال یه کیف خانومانه تر بخاطر اون کفشم می گشتم .هنوز که از کفشه استفاده نکردم _ اخه مانتوم تو خیاطی ه _اوضاع پوشش منم هی بهم گره میخوره دیگه ...خدا کنه کار خیاط ه خوب باشه که بعدش یه دست لباس بدم ودوباره یه مانتو دیگه بدم بدوزه که اوضاعم این همه خراب نباشه .

 

خوشم میاد که پست قبلی فقط یه نظر داشته !!!

/ 0 نظر / 33 بازدید