اینجا ایران ست

 

مدام یادم میره اینجاایرانه ، نه ...

واینم برنامه اکا/ د م ی ه نه امریکن ایدل !!

وما هم مردم ایرانیم نه مردم منطقی نقاط دیگه اینکره خاکی .ما اگه این پیشینه تاریخی گذشته رو نداشتیم می خواست چیکار کنیم ؟ فعلا که داشتیم داشتیمیم نه دارم دارم ها

خداروشکر که ما یه قطب ابرقدرت جهانی نیستیم خدا رو شکر که ما استکبار جهانی نشدیم وگرنه برای یه گ.. ز گمشده دنیا رو به  اتیش می کشیدیم .

بخاطر دلمون وچون همشهری ایم وبرای اینکه گروه ما مدام توسط اقشار دیگه مسخره شدند پا رو حق می ذاشتیم وفقط بر اساس دل خودمون که اونم هر دفعه یه طرف می رفت قضاوت می کردیم نه بر اساس منطقمون .

باید یکی رو بندازیم اونور چون گفته کمک می کنم به مردم بم در حالی که اذربایجان زلزله ش جدید تره یا  به یکی رای می دیم چون باید بفهمونیم لچک به سر کردن هیچ مانعی با هیچی نداره _ من با حجاب مخالف نیستم ولی ...._ ای خدااااااا ما مردم احساس هم نیستیم چه برسه به مردم منطق !

/ 0 نظر / 24 بازدید