حداقل تو سال جدید همین یه نکته رو  بفهم !!

وقتی با انگشت اشاره به طرف کسی نشانه می روی، به یاد بیار که در همون حالت، سه انگشت دستت، خود تو رو نشونه گرفتن!

/ 0 نظر / 9 بازدید