برنامه ریزی درسی

 

نشستم تاریخ امتحانات وبه ترتیب رو یه برگه نوشتم همینطور مقدار صفحات وفصل های درسهایی که انتخاب کردم .از هفته اینده هفت هفته تا شروع امتحاناتم مونده ومنم هفت درس برداشتم که چهارتاش خوندنی محسوب می شه با قطر های نسبتا زیاد ( مثل روانشناسی عمومی ) وسه تا درس هم  فهمیدنی  ، که دوتاش برام خیلی مشکله .

برنامه ریزیم طوریه که سه تا درس فهمیدنی رو حتما با کلاس پیش برم .وخوندنی ها رو هم تا قبل از شروع امتحانات حداقل یه دور اساسی کرده باشم .متاسفانه همین سه درس سختم امتحاناتش پشت سرهمه وجای نفس کشیدن هم نداره _ هرروز_ بعد 6 روز فاصله وچهار تا درس دیگه که اونم هرروزه .

البته این برنامه ریزی ایده ال ِ که خب همیشه انحرافاتی هم صورت می گیره .البته من طوری برنامه ریزی کردم که ددر وخواب وکار خونه و... هم شاملش بشه حالا شما خودتون قضاوت کنید که دیگه چیکار می خوام بکنم که توش انحراف هم پیدا می شه! .در هر صورت طوری برنامه رو باز چیدم که نباید اونقدری از آخر در هر صورتی ( به جز تنبلی کردن ) از برنامه عقب بیفتم .

 

 

 

 

اینجا نظربده

/ 0 نظر / 17 بازدید