هویجوری

 

 

همیشه حس ششم من درست کار کرده . درسته که از اول به قدرت موردای قبل این حس رو روت نداشتم ولی هر چی کلنجار رفتم هنوز می بینم این حس ه با منه ! شرمنده موضوع اطمینان داشتن ونداشتن نیست .حسم خوب نیست دیگه...بهش احترام بذار!!بازنده

/ 0 نظر / 24 بازدید