مصداق بارز سنگ پا قزوین

 

 

حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست، بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزیست که از اظهار آن عاجز است.بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش بلکه به ناگفته هایش گوش بسپار.

 

این نوشته بدجوری با این پستهای من مرتبط .ادم مفلوکی که سه سال تموم منو به حساب خودش _ به حساب من که اصلا... چون همیشه روش سیفون می کشیدم – اذیت کرد وکامنت گذاشت .کامنتهایی که نشون دهنده عقده وحقارت درونی خودش بود .این چه غذایی درست کردی ...تو که همش پز میدی ( خودم هم هنوز نفهمیدم چی رو پز می دادم ) و تو چقدر بی کس وکاری و ... کلی حرفهای خاله زنکی ...که نه ..باید بگم بچگانه .اونوقت خودش از یه پیک نیکش عکس می ذاره .تازگی عکس خودش تو پروفایل ونوشته هاش رو برداشته هااا باز میاد عکس می ذاره اونم با صورت مات کرده _ نه به عکس گذاشتش تو وبش نه به این شطرنجی کردن صورتش عین دزدها _

یا همش درحال خریده یا اینور وانور رفتن البته در حد اسالم وجاده های همون اطراف خودش _ ادم ندیده هم کم نبوده هااا _موندم با این همه خرید چرا تیپش این همه چپل چلاقه ؟

 

 

من که از روزمرگی هام می نویسم برای اون وامثال اون ادم کوته فکر هم نمی نویسم که بخواهم بخاطر خوشایند یه عده کاری رو انجام بدم یا ندم . ولی برام جالبه که کافر همه رو به کیش خود پندارد .

/ 0 نظر / 13 بازدید