2389

 

کم تو دلمون غم وغصه وبالا وپایین کردنه .کم فشار اقتصادی وتورم داره کمرمون رومی شکنه کم جایی که باید باشیم ونیستیم کم بدوبدوهای بی نتیجه داریم که دوروز تعطیلی غم بار هم تو این هفته داریم .

هر قدر خوشگذرون باشی ونخواهی به چیزی فکر کنی اوضاع طوریه که نمی ذاره بهش فکر نکنی .لعنت به سی یا ست کثیف .من نه تورم دوس دارم نه فشار اقتصادی نه جنگ نه این همه درگیری فکری !

سه برابریکی دوسال قبل پول می برم بیرون تا یک پنجم همون موقع خرید داشته باشم .همش ترس ونگرانی برای م ر د م درست شده .

اینروزای تعطیلی غم بار بجای بیرون رفتن که هیچ خبری هم نیست ویه جورایی گیر بازاره ترجیح می دیم دورهم جمع بشیم .هر قدر هم سعی می کنی خوش باشی بازم نمی شه این فکرا واین اخبارها ادم رو داغون می کنه .وقتی تا این حد تورم وبدبختی وفشار برای ادم بوجود میارند فشار فکری ادم دو سه برابر می شه اول فکر می کنه چرا جایی که باید باشه نیست _ نه از نظر مدرکی نه توانایی خودش نه کارکردش _تو هر کاری یه اما واگری هست بعدش فکر می کنی تو این وانفسا چطوری گلیمت رو از اب بکشی بیرون یا بتونی موقعیتتو حفظ کنی وپسرفت نکنی از انور مقدار تفریحت خیلی کمتر می شه دیگه به راحتی قبل از مسافرت خ ا ر ج و...اینا خبری نیست .این از وضع دلار این از کمبود وچندین برابر شدن قیمت اجناس مورد استفاده مردم اون از کسادی بازار اون از بگیر وببند شهردای ودارایی واوقاف وهزار کوفت وزهر ماری که برای جوونها درست می کنن

چقدر ادم می تونه بیخیال باشه کم تو بچگی تجربه اش نکردم که حالا هم باید سر حماقت یه عده دیگه من تاوانش رو پس بدم !من فقط یه ذره اسایش روحی وروانی میخوام همین .

/ 0 نظر / 23 بازدید