<b>نامه ابراهام لینکن به آموزگارپسرش</b>
... او باید بداند که همه مردم عادل و همه آنها صادق نیستند . اما به پسرم بیاموزید که به ازاء هر شیاد ، انسانهای درست و صدیق هم وجود دارند . به او بگویید در ازاء هر سیاستمدار خودخواه ، رهبر باحمیتی هم وجود دارد . به او بیاموزید که در ازاء هر دشمن ، دوستی هست . می‌دانم که وقت می‌گیرد . اما به او بیاموزید اگر با کارو زحمت خودش ، یک دلار کاسبی کند بهتر از این است که جایی روی زمین پنج دلار پیدا کند . به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد . او را از غبطه خوردن بر حذر دارید . به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یاد آور شوید . اگر می‌توانید به او نقش مهم کتاب در زندگی را آموزش دهید . به او بگویید که تعمق کند . به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود . به گلهای درون باغچه ، به زنبورها که درهوا پرواز می‌کنند ، دقیق شود . به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود . اما با تقلب به قبولی نرسد . به پسرم یاد بدهید با ملایم‌ها ، ملایم و با گردن کشها ، گردن کش باشد . به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد ، حتی اگر همه در جهت خلاف او حرف بزنند . به پسرم یاد بدهید که همه حرف‌ها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می‌رسد انتخاب کند . ارزشهای زندگی را به پسرم آموزش دهید . اگر می‌توانید به پسرم یاد بدهید که در اوج اندوه تبسم کند . به او بیاموزید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد . به او بیاموزید که می‌تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند . اما قیمت‌گذاری برای دل بی‌معناست . به او بگویید تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را برحق می‌داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد . در کار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید اما از او یک نازپرورده نسازید . بگذارید که شجاع باشد . به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد . توقع زیادی است اما ببینید که چه می‌توانید بکنید ، پسرم کودک کم سال بسیار خوبیست .

**************************************************************
برگرفته شده از سایت پزشکان ایرانی

/ 4 نظر / 6 بازدید
reza

از تنوع مطالبت خوشم آمد ...... حالا ديگه وبلاگت واقعا ارزش ديدن داره ....برای نوشته های قبلی ات هم پيام گذاشتم .... از احساس همدردی ات هم ممنونم .. واقعا انسان نياز داره که ديگران به فکرش باشند حتی اگه به يک کلمه خشک و خالی و ظاهری باشد....ممنون .... موفق باشی

فرشيد

انسان به همان اندازه که خوبی ها را می آموزد بايد با رذالتها هم کاملا آشنا شود تا در مواجهه با آنها احساس شکست و ترس نکند

علي پيروي

واي اگر افتد به دست ناكسي كار كسي يا كه افتد در ره دون همتان بار كسي كاش غير از قلب مهر انگيز مردان خدا بود شمعي تا بسوزد در شب تار كسي اي طبيب سود جو آخر بسوزد خرمنت گر شبي از اهي جهد از قلب بيمار كسي گر نمي خواهي گره بندد بكارت روزگار بر حذر باش و گره منداز بر كار كسي هم قسم بر ذات پاك و هم قسم بر عزتت اي خدا هرگز عزيزي را مكن خوار كسي در جهان غير دل آگاه مردان رئوف نيست شمعي تا بسوزد بر شب تار كسي رنج در اصلاح بدگوهر مبر اي پاكدل به نگردد نا كسي از رنج بسيار كسي منكه ترك تسبيح صدانه خود گفته ام با چه رويي عيب مي جويم ز زنار كسي منكه از شر وجود خود نگشتم با خبر كي توانم با خبر گشتن ز اسرار كسي ناز عاشق بي خريدار است ايدل هوش دار خود فروشي كم كن ار هستي خريدار كسي گر رفيق آشنايي از در منزل در آيي دزد باشد آنكه بالا شد ز ديوار كسي بسكه زنجير محبت لطف دارد پيروي دوست دارم تا ابد باشم گرفتار كسي

علي پيروي

هميشه خوش و موفق و سر بلند و پيروز باشی عشق رو در عشق جستجو کردن لذت فروانی داره