صفر تا صد!!

 

 

این ترم ،  تربیت بدنی یک وبرداشتم واز اونجایی که اونهایی که این واحد وگذرونده بودند می گفتند همیشه بعد از امتحان تئوریش کلاسهای عملیش شروع می شه ( یعنی همیشه کلاسهای عملی با تاخیره ) منم یه پیش داوری از قبل داشتم .هرزگاهی سایت دانشگاه رو باز می کردم که ببینم کلاسهای عملی تربیت بدنی کی شروع می شه؟ از اونجایی که یونی ما رشته تربیت بدنی هم داره یه بار که خبری در این موردتو سایت گذاشته بودند ، ددیم مال بچه های تربیت بدنیه .خلاصه مخلص کلوم !! سه چهارروزی می شه که وقتی سایت وباز می کنم می بینم نوشته شروع کلاسهای تربیت بدنی هااااااا ولی باز فکر می کردم مال بچه های رشته تربیت بدنیه تا اینکه دیروز عصر گفتم حالا یه کیلیکی روش بکنم . به به ....منظورش همین تربیت بدنی یک ودو ( عمومی ) بود .شانس اوردم .چون همیشه می گن کلاساش زود پر می شه و کد دیگه ای هم بعدش  ارائه نمی کنن واونوقت برای عملیش یه ترم عقب می افتی .از هفت،  هشت تا کد  یکی دوتا اخرش مونده بود اون یکی که  ساعتش برام راحت تر بود ومکانش هم نزدیک تر رو  انتخاب کردم که دقیقا نفر آخر بودم .شانس اوردم .گاهی وقتا یه چیزی رو می بینم ها ولی صفر تا صدم ضعیفه ودیر عمل می کنم ( گفتم گاهی ، زیاد پررو نشید بگید طرف خنکه )زبان

 

/ 0 نظر / 26 بازدید