حکایت
مرد جوانی آخرین روز های دانشگاه را سپری کردند و به زودی فارغ التحصیل می شد .چندین ماه بود که یک اتومبیل اسپورت بسیار زیبا چشمش را گرفته بود. از آنجائی که می دانست پدرش به راحتی قدرت خرید آن ماشین را دارد به او گفت: که داشتن این اتومبیل همه آرزوی اوست. با نزدیک شدن روز فارغ التحصیلی، مرد جوان دائما به دنبال علائمی حاکی از خرید اتومبیل بود .بالاخره در صبح روز فارغ التحصیلی پدر او را به اتاق خود فرا خواند و به او گفت: گه چقدر او را دوست دارد. سپس هدیه ای را که بسیار زیبا پیچیده شده بود به دست او داد. مرد جوان کنجکاو و البته با نوعی احساس نا امیدی هدیه را که یک انجیل جلد چرمی دوست داشتنی بود باز کرد. با دیدن هدیه مرد جوان از کوره در رفت. صدایش را بلند کرد و با عصبانیت گفت: با این همه پولی که داری ؛ فقط یک انجیل به من می دهی؟ و مانند گردبادی خشمگین به سرعت خانه را ترک گفت و انجیل مقدس را در آنجا باقی گذاشت. سالهای بسیاری گذشت و مرد جوان موفقیتهای بسیاری در راه تجارت کسب کرد . خانه ای زیبا خرید و خانواده ای تشکیل داده بود . در همین سالها ،روزی با خود فکر کرد که الان باید پدرش بسیار پیر شده باشد و بهتر است که به دیدن او برود .او پدر را از صبح آن روز فارغ التحصیلی ندیده بود. قبل از آنکه وسائل رفتن را مهیا کند تلگرافی با این مضمون دریافت کرد :که پدرش در گذشته و در وصیتنامه ای همه دارائی خود را به او واگذار کرده است و او باید هر چه زودتر به خانه پدری رفته و به امور رسیدگی کند .وقتی به خانه پدری رسید نا گهان غم و پشیمانی بر دلش نشست .
به بررسی اوراق بهادار پدر پرداخت و در میان آنها انجیلی را که هنوز به همان نویی همانطور که او آن را سالها پیش باقی گذاشته بود پیدا کرد . در حالیکه قطرات اشک به روی گونه هایش سرازیر شده بود کتاب مقدس را باز کرد و به ورق زدن آن پرداخت. در حالی که مشغول خواندن آیه های آن بود ناگهان یک سوئیچ اتومبیل که در پاکتی در پشت آن قرار داشت به زمین افتاد .
روی آن نام طرف معامله نوشته شده بود و این نام مالک اتومبیل اسپورت مورد علاقه او بود.
همچنین روی آن تاریخ روز فارغ التحصیلی او و این لغات درج شده بود..... به طور کامل پرداخت گردید.

تا به حال چند بار خود را از نعمات خداوند محروم کرده ایم فقط به این خاطر که ظاهر امور آن طور که ما انتظار داشته ایم نبوده است؟

/ 4 نظر / 6 بازدید
reza

شيوه نوشتاری ات بسيار شبيه به نوشتن پائولو کوئيلو شده است ( در پی موعظه کردن ) - راستی دليل و تاکيدی که در نوشته هايت از انجيل و کتب مقدس مسيحيان نام می بری را هم برايم بنويس .... موفق باشی

پانته آ

سلام مژگان جان. حرفهاي من رو رضا زد!

shadi

مژگان جان نوشته زیبایی بود. من نوشته های قبلی شما رو هنوز نخوندم. ولی امیدوارم اونطوری که رضا گفته همیشه اینگونه پیام وار نباشه. به من سر بزن.

فرشيد

سعي كنيم ظاهر امور هم همان شود كه ميخواهيم و اين دور از دست نيست...و راستي مگرراه پائولوكوئيلو را ادامه دادن بد است؟؟؟ همه اش نگوئيم موعظه بد است ..پس راه را از كجا بشناسيم؟؟؟؟؟