2760

 

 

1_دیشب بعد از سر کار گذاشته شدنمون توسط فسقل پسمل اومدم خونه وشام ماکارانی درست کردم وتا وقتی شوشو بیاد دراز کشیدم وهی قربون صدقه اون کوشمولو خواستنی تو دلم رفتم که اگه یکی دوروز کم نازش رو بکشم وباهاش حرف نزنم اونم اعتصاب می کنه وتکون نمیخوره .

 

 

 

2_بعد شام سریال دیدم وهی این فسقلی تکون خورد اونم از همون تکونایی که دهن ادم صاف می شه طوری که ساعت 4 صب شده بود ومن نمی تونستم بخوابم .یه چیزی خوردم وکلی قربون صدقه اش رفتم که دیگه بسه ومی دونم حالش خوبه وبهتره بخوابیم . صب هم طبق معمول از ضربه هاش بیدارشدم که گرسنه اش بود تو همون خواب وبیداری قربون صدقه اش رفتم وگفتم بیخیال صبحونه بشه نیشخندتا خوابم کمی تکمیل بشه !!

 

 

3_خلاصه جریانی داریم با این فسقلی هااا یا زرافه می شیم یا لاک پشت ...وقتی دراز می کشم عین لاک پشتی که چپ ه افتاده باشه دیگه بلند شدنم کار حضرت فیل ه نیشخند

تو خواب هم بسختی از این پهلو به اون پهلو می شم باید با هر جون کندنی که هست بلند بشم بشینم وبعد به پهلو دیگه بخوابم .

 

 

4_ صب کمی لباس بود که ریختم تو ماشین وسینه مرغ مرینت کردم برای ظهر که ته برنج ابکش شده بذارم وچلو مرغ درست کنم .همون موقع که میخوام ناهار درست کنم بساط قورمه سبزی رو هم می ذارم که تا شب حسابی جا بیفته برای ناهار فردا .

 

 5_ یکی دوروزه میخوام از یه جریانی بنویسم که خب نمی شه  همینطوری ولو تو وبلاگم بذارم ومیخوام رمز دار باشه ولی از شانس من دوستام اکثرا درگیری دارن واونهایی که رمزدارن کلا تو نت کم میان .منم بیخیال  نوشتن اون جریان  طولانی ودنباله دار شدم .

 می خواستم یه مشورت بگیرم که دیدم باز همون مشکل عدم حضور دوستان تو نت هست وبازم بیخیالش شدم البته این مشورتم راجع به درس ه ولی فعلا منطق جای عشق وعلاقه رو گرفته .اگه واقعا درسخون باشم باید از همین مدرک بتونم پول دربیارم وبذارم برای ارشدم  به جای اینکه بخوام از رو پول قلمبه تو حسابم برداشت کنم .اینجوری بهتره هم منطقی ه هم توجه اقتصادی داره هم اون پولم دست نیمخوره !!!

 

 

6_ شوشو برای انجام یه کاری که عشقش ه دیشب باهام مشورت کرد .می گفت تو این کار من باید پشتش باشم منم دلایلم رو گفتم ولی میدونم یکی از ارزوهاش این بوده .منم دوس ندارم کسی که این همه علاقه به چیزی داره رو مایوس کنم همین که کارش به من زیاد کار نداره .امیدوارم بهش خوش بگذره وهمونی بشه که دوس داره .بغل

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید