2353

 

 

 

1_دیروز عصری فهمیه اوومد خونه امون _ دوتا عصر رو هی پیچونده بود _اینروزا سعی می کنم عین شوشو فکر کنم همیشه با دید غیر مثبت میره جلو تا عکسش ثابت بشه ( خلاصه گفتم شاید زیاد جالب نباشه ولی تو عمل خیلی به نفع ادمه )اگه نمیومد قرار فردا رو خودم کنسل می کردم .

 

2_امروز لش ام رسید خونه .هم خسته بود هم یه نموره داشت سرم درد می گرفت _ همچنان همون یه نموره سر درد باقیه _ ناهاررو اماده کردم که بعد از خوردنش خودم رو برای یه خواب توپ عصری حاضر کنم .امروز صبح که امتحان داشتم وعصری رو هم به فهمیه گفته بودم هر کی برای خودش !! می خواستم استراحت کنم .

 

3_شوشو که دوش گرفت ورفت وامشب هم بخاطر باشگاهش دیرتر از حد معمول میاد .برنامه ام اینه که تا هشت یا کمی اونور ترش نت گردی کنم وگاز رو تمیز کنم وخوشت فردا رو بذارم که بپزه وبعد بشینم سر درس خوندن .دوتا امتحان بعدیم پشت سر همه وبرنامه ام اینه که امروز وکل فردا رو امتحان دومی تمرکز کنم وبعدش که همش سه روزه رو امتحان اولی که فقط خوندینه .امتحان سومی که پاس بشه درد دلم برای امتحان چهارمی ه که یکی از سخترین درس های این ترمم ه .

 

4_برنامه صبح وعصر درس خوندن فردام که سر جاشه .

 

5_اینروزا اینترنتم خیلی ت خ م ا ت ی ک شده .به شوشو می گم این شاتل هم که گند زده؟...می گه مال خطمون ه که نویز داره .می گم چرا اشتراک یک ساله اول اینقده اذیتم نکرد که الان داره می کنه ؟...مثل اینکه اون نویزه بدتر شده .هر چی هست گاهی کار یه ربع رو تو یک ساعت انجام میدم ،جون به لبم می کنه .گاهی هم عین سابق سرعتش می شه توپ بحدی که کلی عکس مسافرت بلغارم رو گذاشتم تو پلاس .(  گاهی هم مثل الان نوشته ام تو ورد میمونه تا اینرنتم دوباره وصل بشه )

 

5_گفتم پلاس...من بلد نیستم کسی رو تو پلاس پیدا کنم یا اگه خواستم دعوت کنم باید حتما طرف جی میل داشته باشه ؟ خوشحال می شم یه دانشجویی که وقت سر خاروندن نداره ( آره جون خودم ) در این زمینه یاری کنید واطلاع رسانی کنید .اینم کامنت دونی جهت دریافت اطلاعات شما !

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید