چی بگم والا

 

 

من نمی دونم یه عده با خودشون چه فکری می کنن و پشت این حرفاشون چه سیاست احمقانه ای ه؟

امروز ساعت ده صب زنگ تلفن به صدا دراومد واز اونجایی که شماره برای من ناشنا بود ویه بار دیگه هم بصورت میس کال رو تلفن دیده بودم دادم دست شوشو که دیدم یکی از بچه های یونی ه.قبلا راجع به مریم گفته بودم ولی لینک نوشته ام رو پیدا نکردم .زنگ زده بود که بگه خوشبحالت که درست تموم شد وبرای فلان درس وفلان درس چیکار کردی که نمره اوردی ؟( چه سوالهایی خب فقط کمی درس خوندم دیگه ...) بهش می گم یه بار دیگه هم این شماره رو دیدم تو که این شماره ا ت نبود _ پیش شماره مال قسمت پایین شهر مشهده _ می گه خونه دوستمم

 

بعد تماس تا شوشو خونه ببود رفتم دوش بگیرم که تو حموم یادم از این حرف مسخره مثلا با سیاست دوستم افتاد .ادم ده صب خونه دوستشه اونم اون قسمت شهر مشهد واز اونجا تماس می گیره ؟( خونه خودشون دقیقا این سمت شهره وباید کله صب رفته باشه خونه مثلا دوستش که بتونه ده صب تماس بگیره )  ...نیمخواست بگه خونه شوهرش ه که یه وقت من ...ای بابا بعضیا چه فکر وایده هایی تو سرشونهمتفکر

/ 0 نظر / 26 بازدید