برای مثلا قهرمان !

اگه یه جام می لنگید منم یه طرف می رفتم به قاضی تا راضی برگردم ( مثل تو نیستم با کامنت دونی دائم البسته ) .خسته نشدی این همه اومدی تو وبم زرت وپرت نوشتی وخواستی خودت رو که حداقل من می شناسم مال کدوم ده کوره ای بیشتر نشون بدی ؟...من که خسته نشدم ولی خیال نکن منم ساکت می شینم هاااا حالت رو می گیرم پس خفه شو باشه ؟ اون ای پیت رو چیکار می کنی وقتی کامنت می ذاری یا دوستای با فهم تر از خودت این کاررو می کنن؟ دوسه تا ای پی که مدام تکرارمی شه من که حواله میدم به یه طرف ...اینبار تایید کردم تا بدونی عین تو نیستم که همه جا رو مهروموم کنم ومثلا فکر کنم کارم درسته ولی دفعه بعد فقط میره تو سطل اشغال کما اینکه اونجا هم برات زیاده .ایه مدت خبر مرگت نبودی ولی مطمئنم این نوشته ام رو خوندی که یه جات اتیش گرفته .

/ 0 نظر / 18 بازدید