اشتباهات مرگبار

 

 

طبق عادت همیگشیم گودری رو باز کردم که مطالب جدید رو تا اخرین پست خودم بخونم .چشمم به مطلبی افتاد که سه نفر تو وبشون ازش اسم برده بودن.

هنوز به نصفه هاش نرسیده بودم که اشکم جاری شد وچشمم هیچ جایی رو ندید وسرم درد گرفت .

اینروزا نبود مادر رو من خیلی بیشتر حس میکنم.

خدا برای هیچ کسی پیش نیاره.

/ 0 نظر / 37 بازدید