روز پنجشنبه بله خره تونستم مطب دکتررو بگیرم _ تلفنش می رفت رو منشی یا مشغولی میزد _ وبهم برای روز شنبه که تعطیل بود وقت داد .

 

روز جمعه ظهر هم دیدیم هوا نسبتا خوبه پسملی رو برداشتیم ورفتیم طرقبه به ناهار خوردن که هوا سرد شد وسعی کردیم زیاد طول ندیم وبرگشتیم سمت خونه وتوراه  رفتیم برای رزو رستورانی که میخوایم مهمونی پسملی رو توش بگیریم .رزو وفقط برای شام میداد وروز جمعه هم که مد نظر ما بود شخص دیگه ای رزو کرده بود والبته بیعانه نداده بود وگفت اگه مال اون اقا اوکی نشه ما می تونیم برای جمعه شب رزو کنیم .

 

شنبه هم که پسملی رو بردیم وختنه کردیم .طفلکی ...دلم خیلی سوخت ولی چاره ای نبود نمی خواستم نه به مهمونی برخورد کنه نه به دوماهگیش که واکسن داره همین که سنش هم هر چی کمتر دردش هم کمترک !الهی شکر که دیشب رو خوب خوابید والان هم روبراهه.

 

دیدم خواهری که نیست .درسته تا روزجمعه نشده می رسه ولی خودم هنوز خیلی کار دارم .مانتوم وباید خیاط بدوزه ومیخوام چکمه بگیرم رنگ مو هم هست .این هفته هم دو شبش رو نیستم یکی چهارشنبه که وقت دکتر گرفتم برای پسملی ( معاینه مثلا یک ماهیگش که این همه با تاخیر شد ) یکی هم پنجشنبه شب که باید پیش همون دکتر بذر افشان ببرم که پسملی برای ختنه اش معاینه بشه .به شوشو گفتم پس بهتر هول هولکی کار نکنیم .برای پنجشنبه شب همفته اینده جارو رزو کن  – روز جمعه اش اول ماه محرم ه _ حداقل تا اون موقع وضعیت ختنه پسملی مشخص می شه _ ختنه اش با حلقه ست وبین 4 تا 8 روز طول می کشه تا حلقه اش بیفته _ همین که من سر فرصت می تونم تیپ مادرشوهریم رو درست کنم .هم خواهری اومده ومی تونم رو کمکش برای نگهداری پسملی ودوسه تا کار بیرون حساب کنم. یا اصلا خودش هم با من بیاد برای چکمه خریدن .و..خیلی خرده ریز دیگه .مثلا باید یه پیراهن مردونه شیک هم برای شوشو بگیرم که با لباس پسملی برای شب مهمونیش ست بشه ._ نمیدونم قهوه ای بگیرم یا لیمویی رنگ _ خلاصه که هر چی بود دیدم همون پنجشنبه هفته اینده بهتره ومنم بااین اوضاع کمی وقت بهتر می تونم به دوسه تا کاری که برای خودم در نظر گرفتم برسم .

 


/ 0 نظر / 25 بازدید