ادمی که به جای تموم کردن کاراش تو نت ه !

 

 فعلا در حد دوتا اتاق وکاشی برق انداختن از کارای خونه تموم شده ناهار خوردیم وشوشو رفته که از یه جایی یه چیزی برای اون شب بگیره !چشمک منم می خوام بچسبم به پذیرایی وبعدش اشپزخونه واز اخر هم سرویس بهداشتی .یه سری گیلاس میلاس وظرفای وارمر هم بود که با ظرفا ظهر گذاشتم تو ماشین که برق بیفتن !

اینم یه لینک باحال امشب شام چی بپزم ؟

/ 0 نظر / 16 بازدید