زرافه

 

نحوه اب خوردن زرافه همیشه برام جالب بوده ولی هیچ وقت فکر نمی کردم خودم هم عین زرافه مجبور بشم برای برداشتن یه چیزی از روی زمین اون شکل مضحک رو به خودم بگیرم !نیشخند


/ 0 نظر / 5 بازدید