سفری باید کردتا بلندای امید
ودرآن وسعت پاک غزلی باید خواند................
غزلی تردولطیف
به دل انگیزی نجوای نسیم
وشکوفایی یک غنچه سیب ......
یا به زیبایی لبخندسحر
ازپس یک دیوار.......
باید ازشوق قبای سبزی به تن پنجره کرد
کنج هرطاقچه بایدکه به قندیل بلورشمعی افروخته داشت
باید از خانه دل گرداندوه سترد
ومن غمگین رابه چراغانی صدمعجزه برد
باید ازعمق وجودنور راباورکرد
وبه خود بایدگفت
باورخویشتننت باورزندگی است
خویش راباورکن..................

/ 2 نظر / 7 بازدید
سمیه

سلام عزیزم مجبور بودم اینجا نظر بدم چرا نظرا رو غیر فعال کردی؟

سمیه

قالب هم خیلی خوشگله