یادت باشه ...یادتون باشه ...

 دفاع از خانوده حتی اگه مطمئن باشی طرفت ادم حسابی نیست ،بازم کار نادرستی نیست .تازه پسندیده هم هست. می شه بگی داشتم آبرو داری می کردم.

ولی زبان ودهن یکی دیگه شدن ...از جانب یکی دیگه حرف زدن وچوب دوسر طلا شدن فقط ادم های اطرافت رو از کنارت دور می کنه همونطور که تا بحال کرده .فقط تو ضربه میخوری نه اون کسی که بی جرات بوده وتو احمق رو زبون خودش کرده که به جای اون بحرفی.

یادت باشه هرقدر اطرافیان ادم مهم باشن از خود ادم مهم تر نیستن !

/ 0 نظر / 200 بازدید