چه فایده

 

 

یه چیزی رو مطمئنم. تو کل سی سال واندی زندگیم نشده که تجربه اش نکنم .اینکه با هر دست بدی با همون دست پس می گیری .نشده یکی بهم بدی بکنه وجوابش رو نبینه .منظورم بدکردن به معنای واقعیه .پول بالا کشیدن ...حق خوردن... ودودره کردن ارت ومیراث ادم !و... راستش رو بخوایید قبل از اینکه حرف بعدیم رو بنویسم وقتی می دیدم یکی چوب کارای بدش رو خورده خیلی خوش خوشانم نمیشد تا اینکه ...

تا اینکه یکی از دوستای شوشو حرفی رو زد که دیگه همون یه ذره خوش خوشان شدنم بعد از چوب خوردن دشمنم هم از بین رفت .

ادم دلش رو خوش می کنه ومی گه به خدا واگذارش میکنم. تو زندگیت هم واقعا شاهد چوب خوردن طرف هستید ولی نتیجه اش ؟...من که سبک نمی شدم  وچوب خوردن طرف هم عین ابی رو اتیش درونم نبود .واقعا طرف به سزای عملش برسه چی به ادم میرسه ؟... اون زندگی دیگه تباه شده ادم اذیتش رو شده ، سختی کشیده وناراحتی ها دیده حالا بزنه وطرف چوب بخوره گذشته ادم که صاف نمیشه .شاید من همون چند سال پیش به اون مورد احتیاج داشتم حالا طرف جرواجر هم بشه چی به من میرسه ؟ گذشته سختم یا پر از ناراحتیم چی میشه ؟ اصلا دوزار نمی ارزه .

دیدم بهتره که دعا کنیم واقعا به تور یه ادم بد ومزاحجم نخوریم چون با به سزا رسیدنش هم هیچی عوض نمیشه .

  این دوتا مطلب شاید به نوشته الانم مربوط نباشن ولی با حس درونیم خیلی می خونن .

+

+

انگار یه عده کلا به خودشون شک دارن اونم اساسی ودائمی

 

 

پ ن : عکس کنار وبم گل پسملی در اوایل چهار ماهگیشه

/ 0 نظر / 31 بازدید