اولین پست سال 89

 

با همه بدوبدو های اخر سال تونستم همه چی رو به موقع برای سال نوآماده کنم . اخرین روز سال هم رفتم سبزه وماهی وسمنوو...گرفتم وتند تند نشستم سفره هفت سین عید واماده کردم  وتا همه چی رونچیدم خیالم راحت نشد تا ناهار بخورم. شب هم طبق روال سبزی پلوبا ماهی درست کردم .

 

هنوز وقت نکردم برنامه های عقب افتادم ویه سروسامونی بدم این جور که مشخصه تا فردا هم در گیرم .روز اول فروردین خواهرمو برای شام دعوت کردم  .دیشب هم که یه برنامه بزن وبرقص داشتیم ونزدیک ساعت یک شب اومدیم خونه جاتون خالی امشب هم دوستای شوشو روبرای شام دعوت کردم.

الان هم همه کاراموکردم وخودم هم حاضرم تا مهمونا تشریف فرما بشن.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید