1_با وجود برنامه ای که چیدم ولی بازم خیلی سخت همه کارا روبراه می شه .روزای زوج که خانومه میاد خب همه چی خوب پیش میره ومن شام هم درست می کنم. ولی روزای دیگه بسختی می تونم ناهاررو درست کنم .تا جایی که می شه هم ریخت وپاش نمی کنیم هر چند خیالم راحت ه کمی شلوغ پلوغی هم روز بعد جمع وجوری می شه .خدا صبر بده به مامان های دست تنها... امکان نداره یادت نیفته امی جون واز خدا برات بهتر شدن شرایطتت روآرزو  نکنم .

 

2_برای دیروز کلی برنامه چیده بودم که به اکثرشون رسیدم .

دیروز صب که پسملی رو بردم مرکز.  وزنش خیلی خوب شده بود مخصوصا که بر خلاف انتظار من وگفته دکتر وزن پسملی موقع تولد زیاد نبود .از همه مهمتر قدش ...من موندم با مادر قد 170 وشوشو 190 خورده ای _ همین خورده ایش رو هی یادم میره _ چرا باید پسملی 45 سانت باشه ولی خدارو شکر قدش هم اومد رو خط سلامتی .هر چند می دونم که بعدا بیشتر از بقیه قد می کشه.

 

3_عصری قرار بود شازده رو ببریم خونه خاله جونش برای حموم ومن تو تایمی که ایشون بعد از حموم چپه می افتن وحداقل سه چهار ساعت میخوابن به کارام برسم که موقع مهمونی پسملی باز کاسه چه کنم چه کنم ؟دستم نگیرم .

 

رنگ مو ورژ لب رو خواهری گرفته بود .سریع رفتم سمت خیاطی برای سفارش مانتو .مدل های تو ژورنالش حرف نداشت ولی نه برای من که هنوز توپولی موندم _ بعد از زایمان خیلی خوب وزن کم کرده بودم تا اون شب کذایی که از ترس بی شیر موندن پسملی خوردنم رو دوبرابر کردم وماالشعیر هم شده همدم دائمیم – واسه همین اندازه هامو گرفت تا بعدا مهسا جون مانتوش رو بره که همون مدلی برام بدوزه .خوده خانوم ه هم پارچه اش رو می گیره.

 

یه صندل برای مهسا گرفتم که خیلی از رو تولدش می گذشت ونشده بود براش کادو تولد بگیرم. از اونور تونستم مهسا رو بیرون ببینم وبا هم روسری گرفتیم از همین هایی که بازالان تو مشهد میخواد مد بشه از یکی خوشش اومد ومنم زدم به هدف بعنوان کادو اون وهم براش برداشتم .

دوسه تا خورده ریز هم میخواستم گرفتم. ولی برای لباس باز دست به دهن موندنم ونشد چیزی بگیرم. فک کنم باید لباس هم بدم خیاطی برام بدوزه .همه این کاراتو یه ساعت شد وسریع برگشتم خونه خواهری.

 

4_امروز هم درمورد ختنه پسملی مشورت کردم با شوشو که به فکرش باشه تو این یکی دوروز ختنه اش کنیم .که به دوماهگیش نخوره .اخه دوماهگیش واکسن داره که می دونم خیلی هم اذیت می شه .همین که می خوام قبل از مهمونیش ختنه هم شده باشه .کاش خواننده مشهدی زیاد داشتم که اونا یه پیشنهادی برای دکتر ختنه بهم می دادن .

/ 0 نظر / 23 بازدید