دوران زندگی من

نمیدونم از کجا بنویسم .خاطرات دوران زندگی من پر از فراز ونشیب....واگر گوش شنوایی باشه پراز تجربیات نابی یه که آسون به دست نیاوردم.

/ 1 نظر / 7 بازدید
mosafer

خدايا چگونه زيستن را به من بياموز چگونه مردن را خود خواهم آموخت عشق صدای صداها صدائی از اعماق جان