آکاد × می

 

اه....اینم از اعلام نتایج امشب. درسته که از شخصیت شهرزاد خوشم نمیاد!!_ یه انرژی منفی رو تو صورتش حس میکنم _ ولی هر چی هست صداش که بهتر از اون مجید دماغ پیکانی بود! فک کنم روشون نشده بود چهارتا مرخصی هارو از پردا  بذارن ...افت داشته ...راستی چرا تا این حد پسرای زشت وبدون صدایی انتخاب شدند؟   فقط امیر یه نموره به پسر میخوره بقیه همه چپی وبرگشتی اند   که...تو خانوم ها هم فقط دلسا اون تپل ه که اهنگ ادل رو تو جلسه اول خوند از نظر من بقیه هیچی برای عرض اندام ندارن.

/ 0 نظر / 33 بازدید