خاله زنکی !

 

 

1_ وقتی خیلی بچه بودم مامانم می گفت : ادم باید سر سفره مادر پدرش بزرگ شده باشه .از دید من همه بچه سر این سفر می نشستن.بعدها.... خیلی بعدها فهمیدم این جمله یعنی چی؟

نمی دونم با افرادی برخورد داشتید که کلا بیعشور باشن ؟...نه اداب اجتماعی درستی... نه منشی... نه رفتاری...براشون هم فرقی نکنه که جلوی جماعتی بارها وبارها خراب بشن یا افراد زیادی پشت سر یا جلوی رو مدام عیوبشون رو بهشون یاداوری کنن .کلا نه مردم دار باشن نه خانواده دوست ...اینا مصداق همون جمله مامان من میشن .براشون دوغ ودوشاب یکیه .اصلا مهم نیست که چقدر وجهه اشون ؟ خرابه یا با رفتاراشون مردم چی درموردشون قضاوت می کنن . ااااخ که در حال حاضر یه نمونه درجه یکش دور وبر این شوشو ما همنتظر

 

2_ میدونید بی خشتک به کیا می گن ؟نیشخند ...اینا که شتر با بارشون تو خونه زندگشون گم میشه مژه...خدا نکنه یه چیزی خونه اشون جا بذاری یا دستشون بمونه  دیگه صاحبش نیستید _ البته این فقط یه اخلاق از اون همه اخلاقهای ناجور بی خشتکاس _  تو اوایل بارداریم تو یه  شب نشینی دور همی تو باغچه ،  پتوم رو دادم که دور بچه اش بکشه ....حالا پسملی خودم هشت ماهه داره میشه . دوسه باری هم هم دیگه رو دیدیم وخونه هم رفتیم .یه بارش که تو خونه اش هم دیدم پتو نازنین سفری منو عین یه قاب دستمال انداخته رو زمین اتاقش !!...هنوز به روش نیاورده .امروز دیگه بهش اس دادم .اخه ادم این همه بی خشتک می شه .

نمی دونم کار اینا درسته یا کار ما اسکولا ؟.من اسکول ! خدا نکنه ظرفی چیزی  از یکی دستم باشه .خواب وخوراک ندارم تا دفعه بعدی که می بینمش بهش پس بدم .اسکولیم دیگهاز خود راضی

/ 0 نظر / 29 بازدید